การใส่ปุ๋ยต้นมะละกอ

เมื่อมะละกออายุครบ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ปี๊บ รดที่บริเวณโคนต้นมะละกอได้ 2-3 ต้น และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันอีกทุก ๆ เดือน จะทำให้ต้นมะละกอเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ในระยะออกดอกติดผลให้ใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น โรยรอบต้นแล้วรดน้ำตามทันที หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกมะละกอให้สะอาดอยู่เสมอ

ครบ 5 เดือน มะละกอจะเริ่มติดดอก หลังผสมเกสรแล้วใช้เวลาอีก 3-4 เดือน ผลจะแก่เก็บเกี่ยวได้ การเก็บเพื่อรับประทานผลสุกแก่ต้องรอให้ผลโตเต็มที่ บริเวณปลายผลมีสีเหลืองแต้มสีแดงปรากฏให้เห็น เก็บผลระยะนี้จะอยู่ได้นาน 3-5 วัน ต้นมะละกอที่สมบูรณ์เป็นปกติจะทยอยแตกใบอ่อน ออกดอก และติดผล เป็นระยะ ๆ เมื่อออกดอกและติดผลรุ่นแรก ประมาณ 20-30 ผล จากนั้นจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่ง แล้วจึงเริ่มให้ผลใหม่อีก 2 รุ่น แต่ละรุ่นเกษตรกรจะเรียกตามลำดับว่า คอที่ 1 คอที่ 2 และคอที่ 3 ตามลำดับ หลังเก็บผล คอที่ 3 หมดแล้ว ควรรื้อสวนเก่าทิ้ง เนื่องจากรุ่นต่อไปจะให้ผลผลิตต่ำลง และไม่ควรปลูกมะละกอซ้ำที่เดิม ต้องปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรู 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay