โรคศัตรูและสำคัญของมะละกอ

โรคสำคัญของมะละกอ

คือ โรคใบด่างหรือใบจุดวงแหวน เกิดจากเชื้อไวรัส อาการของโรคที่พบใบยอดแสดงอาการซีดเหลือง เส้นใบหยาบและหนาขึ้น เมื่อการระบาดรุนแรงใบจะมีขนาดเล็กลง บิดเบี้ยว ผิดรูปร่าง อาการที่ผลมีจุดวงกลมช้ำและฉ่ำน้ำทำให้ผลผลิตต่ำลง 

วิธีป้องกันและกำจัด ควรหลีกเลี่ยงปลูกมะละกอในบริเวณที่มีโรคระบาด ห้ามปลูกพืชตระกูลแตงและพริกแซมในแปลงปลูกมะละกอ เนื่องจากพืชทั้งสองจะเป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะนำโรค เมื่อพบการระบาดให้ตัดต้นดังกล่าวเผาทำลายพร้อมขุดโคนออกทำลายเช่นเดียวกัน แล้วโรยปูนขาวฆ่าเชื้อและห้ามปลูกต้นใหม่ซ้ำที่เดิม ระวังอย่าใช้มีดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตัดต้นที่เป็นโรคไปสัมผัสกับมะละกอต้นอื่น ๆ เพราะจะสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคได้ เมื่อพบเพลี้ยอ่อนเข้าทำลายให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีตามคำแนะนำตามฉลาก จะทำให้การระบาดของโรคลดความรุนแรงลง 

ศัตรูสำคัญของมะละกอ

แมลงศัตรูที่พบระบาดอยู่เสมอ เพลี้ยไฟ เป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวแคบและยาว สีเหลืองซีด ตัวโตเต็มวัยจะมีปีกบินไปยังแหล่งปลูกอื่น ๆ ได้ การระบาดของแมลงชนิดนี้พบว่า ใต้ผิวใบจะแห้งโดยเฉพาะเส้นกลางใบและขอบใบ มักเข้าระบาดในช่วงฤดูแล้งหรือระยะที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

วิธีป้องกันกำจัด หากพบการระบาดไม่รุนแรงให้ฉีดพ่นน้ำแรง ๆ การระบาดจะหมดไปในที่สุด แต่เมื่อเกิดการระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีตามความจำเป็น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay