คำถามคำตอบเกี่ยวกับชมพู่

Q: ถ้าต้องการห่อชมพู่จะต้องเริ่มเมื่อไรและห่ออย่างไร ใช้อะไรห่อ ห่อนานแค่ไหนและ ระหว่างห่อต้องทำอะไรหรือไม่ เช่นต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือไม่ เพราะต้อนลูกโตแล้วมีหนอนในลูกกินไม่ได้เลย ฉีดยาใช้ยาอะไรที่อันตราย น้อยที่สุด ช่วยตอบด่วนต้อนนี้ชมพู่ที่บ้านกำลังติดลูกมาก(จากดอกมาเป็นลูกเล็กๆได้ 2 - 3 วันแล้วค่ะ)ขอบคุณค่ะ

A: การห่อผลชมพู่มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. เริ่มต้นการปฏิบัติตั้งแต่ดอกชมพู่บานแล้ว 7 วัน (ก้านเกสรตัวผู้จะโรยหมดแล้ว) ระยะนี้ดอกจะเริ่มอ้วนขึ้น มีัลักษณะคล้ายระฆังเล็กๆ
2. ปลิดผล โดยเลือกปลิดผลที่อยู่ชิดกันโดยปกติใน 1 ช่อจะมีการติดผลเป็นกระจุกเล็กๆ (กระจุกละ 2-3 ผล)มี1-5 กระจุกต่อ 1 ช่อ ควรเด็ดให้เหลือผลที่ห่างๆ กัน 3-4 ผล/ช่อ(ผลที่ออกมาจากจุดเดียวกันปลิดให้เหลือ 1 ผล) ถ้าติดผลมากจะทำให้ผลเล็กและทรงผลไม้สวย
3. พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื่อรา เช่น ไธอะเบนดาโซล (อัตราที่ใช้ให้ดูข้างกล่อง) โดยผสมน้ำแล้วเทใส่ที่พ่นน้ำสำหรับรีดผ้า(fogger) เพื่อสะดวกในการพ่นสารเคมีที่ผลของชมพู่(พ่นเฉพาะที่ผลไม่ต้องโดนใบ) ทิ้งไว้ 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงห่อผลได้เลยหากไม่พ่นสารเคมีนี้หลังห่อผลแล้วจะเกิดมีเชื้อราที่ผลมากมาย แต่สารเคมีนี้จะสลายตัวหมดก่อนที่ผลจะแก่
4. เลือกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วชนิดใส ขนาด 6x14 นิ้ว เจาะรูระบาย 6-8 รูเพื่อระบายอากาศ และไม่ให้น้ำขังในถุงหากมีฝนตก การห่อจะใช้ถุงสวมไปที่ช่อผลและใช้หูหิ้วมัดกันโดยอาจจะมัดให้รอยมัดอยู่เลยเข้าไปที่ใบชมพู่คู่แรก ถัดจากช่อผลก็ได้จำทำให้การรับน้ำหนักถุงดีขึ้นเพราะอาจจะมีผลร่วงลงในถุงจนทำให้ถุงหนักและห้อยลง
5. หลังจากห่อผลแล้วควรใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวท้ายสูง เช่น 15-5-20 เพื่อช่วยให้ผลมีคุณภาพและรสชาติดี 6. ตามปกติแล้วผลจะแก่หลังจากห่อผลแล้ว 25-35 วัน จึงสามารถเลือกเก็บผลที่แก่ออกไปรับประทานได้

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay