คำถามคำตอบเกี่ยวกับมะนาว

Q: ทำอย่างไรไม้ให้ต้นมะนาวแตกกิ่งกระโดง

A: การควบคุมกิ่งกระโดงบนต้นมะนาวทำได้หลายวิธีได้แก่
1. การควบคุมโดยใช้ฮอร์โมน NAA เข้มข้น 5,000 ppm. ผสมกับสารจับใบ(อัตราการใช้เป็น 2 เท่าของอัตราที่แนะนำตามปกติเพื่อให้การยึดติดของสารเคมีบนผิวเปลือกของกิ่งมะนาวดีมากขึ้น) ใช้แปลงทาสีจุ่มฮอร์โมนดังกล่าวทาที่ผิวเปลือกของกิ่งบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีการแตกกิ่งกระโดง ตามปกติจะทาเฉพาะด้านบนหรือด้านหลังของกิ่งก็พอแล้ว วิธีนี้จะช่วยไม่ให้เกิดกิ่งกระโดงได้ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

2.การตัดแต่งด้วยกรรไกร โดยเลือกตัดเฉพาะกิ่งกระโดงที่แตกออกมาในตำแหน่งที่ไม่ต้องการ ขณะเดียวกันยังสามารถเลือกตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่ถูกแมลงเข้าทำลายรวมถึงช่วยให้สามารถสังเกตการระบาดของศัตรู มะนาวที่เกิดขึ้นภายในทรงพุ่มได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกว่าวิธีแรกแต่ได้ผลคุ้มค่ามากกว่า สำหรับระยะที่ควรตัดแต่งควรเป็นช่วงที่เริ่มแตกกิ่งกระโดงออกมาใหม่ๆ เพราะจะตัดง่ายและต้นมะนาวยังไม่สูญเสียอาหารไปกับกิ่งที่ถูกตัดทิ้งมากนัก

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay