หลักการสำคัญในการปลูกมะนาว ของ คุณมานิด อินทรไทยสงค์

คุณมานิดได้บอกถึงหลักการสำคัญ 2 ประการ ของการปลูกมะนาว คือ

1. ก่อนปลูกจะต้องมีการเตรียมดินให้ดี เนื่องจากพื้นที่ของการปลูกมะนาวในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลจะมีสภาพเป็นที่ดอน จะต้องมีการปรับพื้นที่ให้ดินร่วนซุยและยกร่องปลูกแบบร่องลูกฟูก

2. คัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวจากต้นแม่พันธุ์ดีมาปลูก ที่สวนมะนาวของคุณมานิดจะปลูกมะนาวพันธุ์แป้นรำไพทั้งหมด เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ออกดอกและติดผลง่าย ติดผลได้ตลอดทั้งปี ลักษณะของผลมีขนาดกลาง ทรงผลแป้น เปลือกบางและน้ำมีกลิ่นหอม เป็นที่สังเกตว่าในการตอนกิ่งมะนาวเพื่อนำมาปลูกของคุณมานิดจะขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์มะนาวสาวที่มีอายุประมาณ 1 ปี และจะต้องเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ไม่เคยมีประวัติในการราดหรือฉีดพ่นสารแพคโคลบิวทราโซลมาก่อน เนื่องจากคุณมานิดเคยมีประสบการณ์ได้กิ่งพันธุ์มะนาวที่ตอนมาจากต้นที่เคยราดสาร เมื่อนำมาปลูกลงแปลงกิ่งพันธุ์จะเจริญเติบโตช้ามาก

เทคนิคในการตอนกิ่งมะนาวของคุณมานิด

มักจะนิยมขยายพันธุ์ในช่วงต้นฤดูฝน เมื่อกิ่งตอนมีรากเต็มที่แล้วจะตัดนำมาชำไว้ในถุงดำที่มีวัสดุปลูกเป็นขี้เถ้าแกลบดำ ในการชำกิ่งจะใช้เวลานานเพียง 10 วัน เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รากแผ่เต็มถุงดำ ในการชำกิ่งมะนาวของคุณมานิดไม่ได้ชำใต้ตาข่ายพรางแสงเลย จะชำไว้ในที่กลางแจ้ง โดยให้เหตุผลว่า ต้นมะนาวจะได้ชินต่อสภาพแวดล้อมและเมื่อนำไปปลูกมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงกว่ากิ่งมะนาวที่ชำใต้ตาข่ายพรางแสง

เมื่อนำกิ่งพันธุ์มะนาวไปปลูกให้แกะถุงดำออกและนำเอาส่วนของรากจุ่มน้ำให้ขี้เถ้าแกลบหลุดออกเหลือแต่เพียงรากมะนาวเท่านั้น ขั้นตอนในการล้างรากเอาขี้เถ้าแกลบออกจากราก คุณมานิดแนะนำให้ตักน้ำใส่ถังพลาสติคหิ้วไปด้วยก่อนจะปลูก เพื่อสะดวกในการล้างราก หลุมที่ใช้ปลูกมะนาวขุดให้ลึกเพียง 10 เซนติเมตร เท่านั้น หลังจากนั้นให้แผ่รากมะนาวให้ทั่วหลุม กลบดินให้แน่นปักไม้ไผ่ค้ำต้นไม่ให้ลมโยก หาเศษหญ้าหรือฟางข้าวมาคลุมหลุมปลูกรดน้ำให้ชุ่ม

ระยะปลูกมะนาวสูตรคุณมานิด

คุณมานิด มีประสบการณ์ในการปลูกมะนาวแป้นรำไพมานาน ในที่สุดระยะปลูกที่คิดว่ามีความเหมาะสมที่สุดคือ ระยะ 6x6 เมตร ซึ่งเกษตรกรหลายคนคิดว่าเป็นระยะที่ห่างเกินไป แต่คุณมานิดกลับบอกว่ามะนาวแป้นรำไพเจริญเติบโตเร็ว อายุต้นได้เพียง 3 ปี ทรงพุ่มเกือบจะชนกันแล้ว (ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร) ในกรณีที่ปลูกระยะชิดกว่านี้กิ่งจะชนกันและบริเวณนั้นมะนาวจะติดผลไม่ดก

ในการดูแลต้นมะนาวเล็กนั้น คุณมานิดจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สิ่งที่สำคัญมากคือ อย่าให้ต้นมะนาวขาดน้ำ ในการเร่งการเจริญเติบโตของต้นมะนาวเล็ก คุณมานิดจะให้ปุ๋ยทางดิน 20 วัน ต่อครั้ง โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) ผสมกับน้ำ ในอัตราปุ๋ยยูเรีย 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร รดให้ต้นมะนาวเล็กต้นละ 1 แก้ว แต่ในการราดปุ๋ยจะต้องระวังอย่าราดให้ชิดโคนต้น ราดให้ห่างออกมาประมาณ 1 คืบ คุณมานิดบอกว่า ในการใช้ปุ๋ยสูตรดังกล่าวให้กับต้นมะนาวเล็กนั้น เมื่อต้นมะนาวมีอายุได้ 1 ปี ต้นจะมีความสูงเฉลี่ย 1.50-1.70 เมตร นับว่าโตเร็วมาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay