การบังคับมะนาวออกในฤดูแล้ง ของ คุณมานิด อินทรไทยสงค์

คุณมานิดบอกว่า ในการบังคับให้มะนาวออกในฤดูแล้ง การเตรียมต้นมะนาวให้มีความสมบูรณ์ มีความสำคัญที่สุดเช่นกัน และจากประสบการณ์พบว่าเมื่อเริ่มบังคับให้ต้นมะนาวสาวออกดอกได้ดีเดือนไหน ในปีถัดไปก็จะออกดอกในเดือนนั้น เดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงของการสะสมอาหารให้กับต้นมะนาว ในช่วงนี้คุณมานิดจะใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 ในอัตราต้นละ 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) ทางใบจะฉีดพ่นปุ๋ย สูตร 0-52-34 ร่วมกับฮอร์โมนโปรดั๊กทีฟ ในช่วงเวลา 2 เดือน ดังกล่าวนี้ คุณมานิดย้ำว่าเกษตรกรจะต้องดูแลต้นมะนาวอย่าให้แตกใบอ่อนออกมา เราจะต้องบังคับให้ต้นมะนาวแตกใบอ่อนพร้อมดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น

สำหรับเทคนิคในการใช้สารแพคโคลบิวทราโซล (เช่น แพนเที่ยม) คุณมานิดบอกว่า หลักการที่สำคัญของการใช้สารนี้ก็คือควบคุมไม่ให้ต้นมะนาวแตกใบอ่อน จะมีการฉีดพ่นสารแพนเที่ยมในระยะใบเพสลาดของใบอ่อนรุ่นสุดท้าย คุณมานิดจะใช้สารแพนเที่ยมชนิด 15% ใช้ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นติดต่อกันในระยะใบเพสลาด 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน แต่ถ้าพบว่าในช่วงนั้นมีฝนตกชุกอาจจะเพิ่มเวลาการฉีดเพิ่มขึ้น

เดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุดของการบังคับมะนาวให้ออกในฤดูแล้ง คุณมานิดบอกว่า เกษตรกรจะต้องฉีดกระตุ้นให้ต้นมะนาวออกดอกให้มากที่สุดในเดือนนี้ โดยใช้ฮอร์โมนและสารเปิดตาดอกหลายชนิด เช่น สารโปดั๊กทีฟ โพลี่เอ็นไซด์ ฯลฯ ในช่วงการออกดอกของมะนาวนี้คุณมานิดได้บอกข้อควรระวังในการฉีดพ่นสารเคมีว่า ในช่วงของดอกบานควรหลีกเลี่ยงการใช้แร่ธาตุปลีกย่อยในกลุ่มของธาตุสังกะสี สารฆ่าแมลงที่ใช้ฉีดพ่นในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลงที่มีส่วนของน้ำมันหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ยาร้อน" เพราะจะทำให้ดอกมะนาวแห้งและร่วง เมื่อดอกเริ่มบานจะต้องระมัดระวังเรื่องของเชื้อราเป็นพิเศษ จากประสบการณ์เคยพบเชื้อราเข้าทำลายขั้วดอกทำให้ดอกหลุดร่วง

ท้ายสุด คุณมานิด อินทรไทยสงค์ ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญของการบังคับมะนาวให้ออกในฤดูแล้งของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากไม่กล้าลงทุน พอช่วงมะนาวมีราคาถูกก็มักจะห่างในเรื่องของการดูแลและบำรุงรักษา ทำให้ต้นขาดความสมบูรณ์ ผลตามมาการบังคับมะนาวให้ออกในฤดูแล้งไม่ประสบผลสำเร็จ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay