โรคกรีนนิ่งในมะนาว

โรคกรีนนิ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลม เชื้อชนิดนี้จะเข้าทำลายระบบท่อลำเลียงอาหารของมะนาว ทำให้การเคลื่อนย้ายอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นมะนาวได้น้อยลง ทำให้ต้นแคระแกร็น ใบมีสีเหลือง เส้นใบเขียวเข้ม ใบมีขนาดเล็กและชูตั้งขึ้น มะนาวให้ผลผลิตลดลง อาการที่แสดงออกคล้ายกับการขาดธาตุสังกะสี การแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นเนื่องจากการนำกิ่งพันธุ์หรือตาพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาดมาใช้ขยายพันธุ์ รวมทั้งเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยไก่แจ้เป็นพาหะนำโรค

วิธีป้องกันกำจัดโรคกรีนนิ่ง

เนื่องจากโรคดังกล่าวยังไม่มีวิธีรักษา การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือ ไม่ควรนำกิ่งพันธุ์และตาพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาดมาปลูก นำต้นที่เกิดโรคเผาทำลายทิ้งไป หว่านปูนขาวลงหลุม หลังจากนำต้นที่เกิดโรคไปทำลายทิ้งแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดิน เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้ให้ฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด 10 เปอร์เซ็นต์ เอสแอล อัตรา 8 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ และหมั่นบำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ การระบาดของโรคกรีนนิ่งจะไม่กลับมาระบาดได้อีก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay