หน่อไม้น้ำ

หน่อไม้น้ำเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับข้าว ที่ต้องปลูกอยู่ในน้ำตลอดเวลาเช่นกัน ลักษณะของหน่อไม้น้ำ คล้ายต้นข้าว สูงประมาณ 1-2 เมตร มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน แถบมณฑลกวางตุ้ง ซานตุง กวางสี และไต้หวัน สำหรับประเทศไทย นำมาปลูกประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา โดยชาวยูนาน ที่อพยพนำมาปลูกในภาคเหนือ ส่วนทางภาคใต้ นำเข้ามาทางประเทศมาเลเซีย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay