การปลูกหน่อไม้น้ำ

การปลูกหน่อไม้น้ำ ไม่ยุ่งยากอะไรเริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน เช่นเดียวกับการเตรียมแปลงปลูกข้าว โดยทำเทือกแล้วปล่อยน้ำขัง ในระดับความลึกประมาณ 15-25 เซนติเมตร จากนั้นไถกำจัดวัชพืชออกให้หมด แล้วนำหน่อหรือต้นกล้าอายุ 40-50 วัน มาปักดำ ระยะ 1x1 เมตร ดำลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่สามารถปลูกได้ประมาณ 1,521 ต้น ใน 1 กอ หน่อไม้น้ำจะแตกกอ 25-30 ต้น หลังจากปักดำ 2 เดือน ควรตกแต่งสางกอและตัดแต่งใบที่แห้งหรือใบที่หักออกให้หมด ถ้ามีต้นไม่แข็งแรงควรตัดทิ้งให้เหลือ 10-12 ต้น/กอ เพื่อให้หน่อไม้น้ำเจริญได้เต็มที่

การเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วงที่หน่ออ่อนพองตัวออกมาจากลำต้นยาวประมาณ 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ไม่ควรเก็บในระยะที่อ่อนหรือแก่เกินไป สังเกตได้จากหน่ออ่อนจะมีขนาดเล็ก ส่วน หน่อแก่จะมีหมึกเป็นจุด ๆ และควรเก็บในช่วงเช้าหรือเย็น เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ให้นำมามัดรวมกัน นำไปแช่น้ำหรือเก็บไว้ในที่เย็น วิธีการนี้ สามารถเก็บหน่อไม้น้ำไว้ได้นาน 5-7 วัน สำหรับช่วงที่หน่อไม้น้ำให้ผลผลิตมากที่สุดจะอยู่ในช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 400-500 กิโลกรัม

ช่วงปกติจะขายได้กิโลกรัมละ 100-150 บาท แต่ถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยว จะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 200-250 บาทเลยทีเดียว ปัจจุบันเป็นพืชที่มีความต้องการสูง เนื่องจากลำต้นมีรสหวาน เมื่อปรุงสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายแห้วจีน ซึ่งขณะนี้ ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว อนาคตหากมีการปลูกกันมาก จนเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศแล้ว ยังสามารถทำหน่อไม้น้ำอัดกระป๋องจำหน่ายได้อีกด้วย หากเกษตรกรสนใจต้องการพันธุ์ติดต่อขอรับพันธุ์พร้อมคำแนะนำได้ที่สถานีทดลองข้าวกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โทร. 075-691120

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay