ข้าวอินทรีย์

มารู้จัก “ข้าวอินทรีย์” กันเถอะ…

ข้าวอินทรีย์ไม่ใช่หมายถึงข้าวสำหรับนกอินทรีกิน และไม่ใช่กินแล้วบินได้แบบนกอินทรี แต่คำว่า “อินทรีย์” ในที่นี้หมายถึง อินทรียวัตถุ ซึ่งต้องแปลความอีกทีคือ เป็นสารประกอบที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์…เฮ้อ! ซึ่งก็คงต้องแปลแบบชาวบ้านง่ายๆ (จะได้หมดเรื่อง) คือ เป็นผลผลิตข้าวที่ได้จากการปลูกโดยใช้วิธีการที่ไม่มีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิดตลอดอายุข้าว แบบว่าห้ามลักลอบใช้ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าที่ลับที่แจ้งนั่นแหละ ซึ่งบางประเทศทางยุโรปอาจพิจารณาเลยไปถึงความสะอาดปราศจากมลพิษจากสารเคมีในดินก่อนปลูกอีกด้วย หรือแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆ ที่จะเอามาใช้แทนปุ๋ยเคมี ก็ต้องปราศจากสารเคมีต่างๆ  เอาเป็นว่าเน้นสุขภาพของผู้บริโภคกันอย่างจริงๆ จังๆ โดยไปเริ่มตรวจตราตั้งแต่ก่อนปลูก ในขณะปลูก และหลังจากเก็บเกี่ยวบรรจุถุงเป็นข้าวสาร เลยก็ว่าได้ สำหรับพันธุ์ข้าวอินทรีย์นั้นเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกกันทั่วไปนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วมักพุ่งเป้าไปที่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพราะเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ส่งขายได้ดีที่สุด ประเทศผู้ซื้อไม่ค่อยเกี่ยงราคาและให้ราคาดี

มีผู้รู้บางท่านเคยบ่นให้ฟังเช่นกันว่า การวางนโยบายผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยนั้น อาจทำให้ประเทศผู้ซื้อประจำเกิดความสงสัยขึ้นมาได้ว่า เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีปัญหาสารพิษตกค้างในข้าวแล้วหรือไร เหตุใดจึงรณรงค์ให้เลิกใช้สารเคมีในนาข้าว ตามคำคมในหนังจีนกำลังภายในที่ว่า “แหวกหญ้าให้งูตื่น” และก็ได้ยินคำชี้แจงจากผู้รู้อีกฝ่ายหนึ่งว่า จำเป็นต้องสนับสนุนให้ผลิตข้าวในรูปแบบนี้ เพราะกระแสความตื่นตัวในสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกนั้น มิต่างอะไรกับคลื่นซูนามิที่ถาโถมเข้าสู่ทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่เว้นหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหน ดังนั้นถ้าเราได้ดำเนินการปลูกข้าวอินทรีย์และมีการการันตีจากหน่วยงานรัฐว่า ปลอดสารพิษ ผลิตจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ก็จะช่วยให้การค้าขายข้าวโดยเฉพาะฝั่งค่ายยุโรปสูงขึ้นอย่างมาก เราจะได้ตังค์เข้าประเทศเยอะแยะ…แล้วคุณไม่ชอบทานข้าวดีๆ อย่างนี้เหรอ (นี่คือคำพูดสุดท้ายที่โดนย้อนถาม)

เรื่องราวการปลูกข้าวอินทรีย์จริงๆ ยังมีอีกมาก และค่อนข้างผูกพันกับภูมิปัญญาไทย ในอดีตเพราะสมัยก่อนปู่ของปู่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ไหนกัน ดังนั้นการรื้อฟื้นรูปแบบการปลูกข้าวสมัยปู่ของปู่ขึ้นมาใหม่นั้น น่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เพียงแต่ต้องเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ตัดขั้นตอนที่เป็นพิธีกรรมความเชื่อออกไป ให้เหลือแต่เหตุผลที่เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นจึงเอามาผสมคลุกเคล้ากับแนวปฏิบัติในโลกใหม่นี้ เช่น การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การชลประทานในแปลงนา และการใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูข้าวก็น่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี

สาวิตร  มีจุ้ย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay