คำถามคำตอบเกี่ยวกับข้าว

Q: ตอนนี้ปลูกข้าว แต่ว่าต้นกล้าที่นำมาปลูกเกิดปัญหาคือ ด้านปลายของต้นข้าวใบไม่ยอมขึ้นมาเลย ลองใช้ยาหลายอย่างมาพ่นแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

A: ข้าวของคุณเป็นโรคไหม้ เกิดจากเชื้อรา pyricularia oryzae โดยที่เป็นมาอย่างรุนแรงตั้งแต่ระยะกล้าแล้วเมื่อนำมาปักดำจึงไม่เจริญเติบโต วิธีการแก้ไขตอนนี้คือต้องปลูกใหม่แล้วการฉีดพ่นยาแม้จะฆ่าเชื้อตายหมดแต่ส่วนที่ข้าวจะเจริญเติบโตได้ถูกทำลายแล้ว การปลูกใหม่ถ้าเลือกได้ให้ปลูกพันธุ์ที่ต้านทานโรคเช่น พันธุ์ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 แต่ถ้าจำเป็นต้องปลูกพันธุ์เดิมที่เป็นโรคให้แช่เมล็ดด้วย ยาคาร์เบนดาซิม หรือเบนโนมิล ตามคำแนะนำในฉลาก และถ้าระยะกล้ามีอาการไหม้ ก็ฉีดพ่นด้วยยาดังกล่าวเช่นกัน โรคไหม้จะลุกลามได้เร็วมาก ถ้าความชื้นในอากาศสูง ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยยูเรียมากๆ

--------------------

Q: อยากทราบว่าข้าวเจ้าพันธุ์เหลือง11 จัดว่าอยู่ในกลุ่มอะมิโลสปานกลางหรือสูง

A: ข้าวเจ้าเหลือง 11 น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มอมิโลสสูงค่ะ เพราะสามารถนำไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวได้ดี และก็หุงเป็นข้าวร่วนขึ้นหม้อด้วย

--------------------

Q: ต้องการทราบวิธีการทดสอบข้าวพันธุ์หอมมะลิกับข้าวพันธุ์อื่น

A: ลักษณะเฉพาะของข้าวที่ทดสอบได้คือปริมาณแป้งที่มีอยู่ในเมล็ด ซึ่งประกอบด้วยแป้งที่เรียกว่า อมิโลส ซึ่งจะแบ่งข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- ข้าวอมิโลส ต่ำ 10-19% ข้าวสุก นุ่ม เหนียว
- ข้าวอมิโลส ปานกลาง 20-25% ข้าวสุก นุ่ม เล็กน้อย หรือร่วนแต่ไม่แข็ง
- ข้าวอมิโลส สูง 25-34% ข้าวสุกร่วนแข็ง

ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีปริมาณแป้ง อมิโลส ประมาณ 13-18% จึงจัดอยู่ในกลุ่มแรกคือ อมิโลสต่ำ ข้าวอื่นในกลุ่มนี้ได้แก่ ปทุมธานี หอมคลอง หลวง 1 หอมสุพรรณบุรี ซึ่งการทดสอบข้าวในกลุ่มนี้ จะทำโดยการวิเคราะห์หา DNA

แต่ถ้าต้องการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวที่มีอมิโลสสูงกว่า สามารถทำ ได้โดยวิธีง่าย ๆ คือ การตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกในน้ำเดือด โดยสุ่ม ตัวอย่าง 100 เมล็ด ใส่ในตะแกรง หย่อนลง ในน้ำเดือด 17 นาที ยกตะแกรงน้ำจุ่มลงในน้ำ เย็น ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วเทลงบนแผ่นกระจก เกลี่ยเมล็ดให้กระจาย นำกระจกอีกแผ่นมาวางทับเมล็ดข้าวให้แบน ตรวจดูเมล็ดข้าว ถ้าเมล็ดยังเป็นลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวของแป้งดิบ แสดงว่ามีข้าวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิปน ส่วนวิธีอื่น มีวิธีย้อมสี ซึ่งต้องใช้สารเคมี รายละเอียดต้องติดต่อที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2577-1688-9

--------------------

Q: รบกวนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ใช้ในการปลูกข้าว (รวมทุกๆขั้นตอน) อย่างคร่าวๆ

A: ผลการวิจัยการใช้น้ำของกรมชลประทาน พบว่า การปลูกข้าวมีการใช้น้ำประมาณ 1,400 -1,800 ลบ.เมตร/ไร่

--------------------

Q: ข้าวเหนียวพันธุ์ใดที่คุณภาพดีเวลาสุก และสามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง

A: ข้าวเหนียวพันธุ์ดีปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรังในเขตที่มีการชลประทานหรือควบคุมน้ำได้ทุกภาค ได้แก่ พันธุ์กข 2, กข 4, กข 10, เหนียวแพร่1, เหนียวสันป่าตอง, เหนียวอุบล 1 - 2, หางยี 71

--------------------

Q: มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวที่ออกรวงแล้ว มักจะคอรวงแห้งตาย ข้าวไม่เต็มเมล็ด มีวิธีแก้ไขได้อย่างไร 2.เมื่อเป็นแล้ว ถ้านำเอาสารเคมีมาพ่น จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ และเป็นยาอะไร

A: ต้นข้าวคอรวงแห้ง มีสาเหตุหลักๆ 2 อย่างคือ 1.เป็นโรคไหม้คอรวง เกิดจากเชื้อรา อาการช้ำที่คอรวงต่อมาจะแห้งทำให้เมล็ดลีบ ข้าวแห้งตาย โดยเชื้อโรคจะเข้าทำลายในช่วงข้าวกำลังออกรวง อากาศชื้น เย็น มีน้ำค้างมาก เกษตรกรควรจะสังเกตุดูรวงข้าวในระยะดังกล่าว หากพบให้ฉีดสารเคมีกำจัดเชื้อราป้องกันและจะไม่มีผลตกค้างต่อข้าว 2.เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนกอข้าวในระยะที่ข้าวออกรวง จะทำให้รวงข้าวลีบสีขาว การสังเกตุให้สำรวจดูที่ลำต้นของข้าวดูร่องรอยการเจาะทำลายของหนอนถ้าพบมากใช้สารเคมีกำจัดหนอนกอฉีดพ่นได้

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay