คำถามคำตอบเกี่ยวกับลำไย

Q: สอบถามวิธีไล่ค้างคาวที่มาทำลายผลลำไย

A: วิธีไล่ค้าวคาวที่มาทำลายผลลำไย
1) ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง โดยให้มีแสงสว่างส่องทั่วถึง เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิต
2) โดยใช้ตาข่ายคลุมทรงพุ่ม แต่วิธีนี้ต้นทุนสูง
3) การใช้ควันไฟไล่ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถไล่ค้าวคาวได้
4) ใช้วัสดุแขวนไว้เพื่อให้ค้าวคาวเห็น

--------------------

Q: ปลูกลำไยไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ กำลังจะเตรียมต้นก่อนราดสารคลอเรต ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ลำไยติดผลดีและไม่โทรม

A: การเตรียมต้นลำไยก่อนราดสารบังคับให้ออกดอกนอกฤดู ควรเลือกต้นลำไยที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่บางส่วนฉีกขาดหรือกิ่งหักและกิ่งที่มีศัตรูระบาดเผาทำลายทิ้งไป ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 3-5 ปุ้งกี๋ ต่อต้น ด้วยวิธีโรยรอบต้น เสริมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อต้น ด้วยวิธีเดียวกัน หรืออาจเซาะร่องตื้น ๆ และแคบ ๆ รอบทรงพุ่มแล้วใส่ปุ๋ยกลบดินและรดน้ำตาม การใส่ปุ๋ยวิธีดังกล่าวพืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เก็บวัชพืชออกจากใต้ทรงพุ่มและบริเวณใกล้เคียงออกจนสะอาด เก็บกวาดใบลำไยแห้งออกจากบริเวณทรงพุ่มเพื่อให้สารเคมีซึมลงดินได้ดีขึ้น หากลำไยแตกใบอ่อนจำเป็นต้องปล่อยไว้จนใบแก่จัด จึงราดสารเคมีได้ ปัจจุบันเกษตรกรนิยมราดด้วยสารเคมี โพแทสเซียมคลอเรต เนื่องจากติดไฟยากกว่า โซเดียมคลอเรต โพแทสเซียมคลอเรตมีลักษณะเป็นผลึกโปร่งแสงไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสเค็มคล้ายเกลือแกง ละลายน้ำได้ไม่ดีนัก สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนสูงที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส การสัมผัสจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา 

วิธีราดสาร ลำไยที่ปลูกในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ต้นลำไยที่มีอายุ 5-7 ปี ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 100 กรัม ต่อต้น และต้นลำไยอายุ 7-10 ปี ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 200 กรัม ต่อต้น ส่วน ดินเหนียวหรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ให้เพิ่มปริมาณสารโพแทสเซียมคลอเรตขึ้นอีก 50 กรัม ต่อต้น ละลายในน้ำสะอาด 100 ลิตร ราดให้ทั่วทรงพุ่ม หลังราดสารแล้วต้องรดน้ำพอชุ่มตลอด 1 สัปดาห์ จากนั้นควรรดน้ำจนชุ่มกระทั่งลำไยออกดอก คือหลังจากราดสารแล้ว 20-25 วัน ช่วงที่เหมาะสมในการราดสารคือ เดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคม ข้อแนะนำจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไยแนะว่าการราดสารควรปฏิบัติปีเว้นปี หมายถึงสวนนี้ราดสารปีนี้ปีหน้าให้งดการราดสาร และบำรุงต้นจะได้ราดสารในปีถัดไป มิเช่นนั้นต้นลำไยจะทรุดโทรมถึงตายได้

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay