การระบาดของด้วงมะพร้าวในสวนปาล์มน้ำมัน

มีรายงานของ พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ อดีต ผกก.สภอ.ชัยบุรี แจ้งว่า สวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ตำบลสินปูน ตำบลสินเจริญ ตำบลไทรขึง ตำบลไทรโสภา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รวมพื้นที่เกือบหมื่นไร่ เกิดการระบาดของด้วงมะพร้าวหรือด้วงแรดเข้าทำลายยอดปาล์ม โดยด้วงตัวแก่บินมาเกาะที่คอ ยอดอ่อนของปาล์ม แล้วเข้าไปกัดกินหัวหรือยอดอ่อน ทำให้ก้านปาล์มเป็นแผล ต่อมาใบปาล์มหักกลางหรือก้านไม่หัก แต่ใบอ่อนปาล์มหรือรอยถูกกัดเป็นช่องว่าง การเกิดดอกออกผลหยุดชะงัก บางต้นถูกกัดกินหัวอ่อนข้างในหมด ให้ผลผลิตไม่ได้ถึงกับต้องโค่นทิ้ง

สาเหตุของการระบาดของด้วงมะพร้าวเกิดจากการที่โรงงานบางแห่งนำขุยปาล์ม ทลายปาล์มเก่า วัสดุที่เหลือจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว มาทิ้งในที่รกร้างหรือที่ลุ่ม ซึ่งไม่ไกลจากสวนปาล์มมากนัก โดยไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธี พอฝนตกเกิดความชื้นเศษปาล์มเริ่มหักสลายตัว ด้วงมะพร้าวตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้วบินมาวางไข่ ไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน หัวและเขี้ยวแข็งลำตัวสีขาวโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยว กินเศษปาล์มผุหรือกองปุ๋ยหมัก จนโตเต็มที่ จะเอาเศษพืชมาเกาะกันเป็นรังและลอกคราบอยู่ข้างใน ครบจำนวนกลายเป็นด้วงแรดปีกแข็งเจาะรังออกมา บินไปกินยอดมะพร้าว ยอดปาล์ม เสียหายมาก

การแก้ปัญหาต้นเหตุคือ ไถพลิกของเศษปาล์ม เก็บตัวอ่อนด้วงให้หมด ใช้ไฟล่อตัวแก่จับไปคั่วกินหรือขาย หว่านภูไมท์บริเวณกองปุ๋ยเก่า ฉีดบีทีที่กองปุ๋ยเก่าเดือนละ 2 ครั้ง เอาภูไมท์ผงใส่ยอดปาล์มที่ยังเตี้ยเดือนละครั้ง เร่งค้นหากองหมักเศษปาล์ม เกลี่ยกระจายบาง ๆ อย่าให้เป็นกอง ด้วงก็จะเพาะขยายพันธุ์ไม่ได้หรือได้น้อย อำไพ อุ้งเภาพานิช รายงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay