ศัตรูที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน

โรคใบไหม้
เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรา การระบาดที่ใบจะเป็นแผลบุ๋มลึกลงในเนื้อ ใบเป็นสีน้ำตาล ขอบแผลนูนฉ่ำน้ำ ลักษณะของแผลเป็นรูปกลมรี ยาว 7-8 มิลลิเมตร ทำให้แผลฉีกขาดง่าย หากเกิดระบาดรุนแรงในระยะกล้าอาจทำให้ถึงตายได้ การป้องกันกำจัด เมื่อพบการระบาดระยะแรกให้ตัดแล้วเผาทำลายทิ้ง หากระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วย ไทแรม 75 เปอร์เซ็นต์ WP 50 กรัม ทุก 5-7 วัน หากพบการระบาดลดลงเป็นปกติให้หยุดใช้สารเคมีทันที

แมลง-หนอนหน้าแมว
ป็นตัวหนอนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง หนอนจะกัดกินใบจนเหลือเพียงก้านใบเท่านั้น ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดระยะให้ผลจะทำให้ผลผลิตตกต่ำลงมาก วงจรชีวิตของตัวหนอนจะอยู่ในระยะไข่ 4-5 วัน ระยะตัวหนอน 30-40 วัน ระยะดักแด้ 9-14 วัน และระยะตัวเต็มวัย 6-11 วัน ด้วงแรด เป็นแมลงปีกแข็งที่มีปีกแข็งแรงขนาดใหญ่ ด้านท้องสีน้ำตาลแดง เพศผู้มีเขาคล้ายนอแรด ยาวโค้งกว่าเพศเมีย แมลงชนิดนี้เข้าทำลายปาล์มน้ำมันในช่วงตัวโตเต็มวัยเท่านั้น โดยการบินไปที่โคนทางใบแล้วกัดเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ ทำให้ทางใบหักห้อยลง บางครั้งเกิดเป็นรอยขาดแหว่งเป็นชิ้นหรือริ้วก็มี หากเข้าทำลายส่วนยอดอ่อนจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันตายได้ วิธีป้องกันกำจัด ให้ทำความสะอาดบริเวณพื้นสวนให้สะอาด ไม่ปล่อยเศษขยะเศษขี้เลื่อยไว้เป็นแหล่งอาศัยของตัวอ่อน หากมีการระบาดรุนแรง ให้เชื้อราเขียว อัตรา 200-400 กรัม ผสมกับซากพืชที่ผุพังแล้ว กับขี้วัว และขุยมะพร้าว คลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้วัสดุได้ขนาด 2x2x0.5 เมตร กองสุมไว้ดักด้วงแรดให้เข้ามาพักอาศัย เมื่อด้วงแรดสัมผัส หรือกินเชื้อราเขียวเข้าไปในร่างกาย ด้วงแรดจะตายภายใน 2-3 วัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay