คำถามคำตอบเกี่ยวกับเงาะ

Q: ควรปลูกพืชอะไรแซมต้นเงาะเพื่อเสริมรายได้ดี

A: หากพื้นที่ปลูกของคุณมีน้ำสม่ำเสมอตลอดปี ควรปลูกพืชที่อยู่ในที่ร่มรำไร เช่น พืชสมุนไพร ไม้ผล หรือไม้ดอกบางชนิด เช่น หวาย ระกำ สละ ลองกอง พืชตระกูลดาหลาสีต่างๆ หรือหน้าวัว เป็นต้น เนื่องจากผลผลิตสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมและบริโภคในครัวเรือนได้ ทั้งนี้ต้องปลูกเองขายเอง การขายผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้เราขาดโอกาสรู้ความต้องการของตลาด

--------------------

Q: เงาะเมื่อใกล้สุกผลจะแตกไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และแก้ไขได้อย่างไร

A: น่าจะเกิดจากการให้น้ำไม่สม่ำเสมอ เงาะกระทบแล้งหรือขาดน้ำ เกิดอาการเครียด เกิดได้รับน้ำในปริมาณมาก ๆ ทันที่ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีฝนตกใหญ่หรือการให้น้ำในปริมาณมาก ๆ ทันที่ ผลก็จะแตก ปัญหานี้จะเกิดกับไม้ผลชนิดอื่น ๆ เช่นกัน เช่น มะม่วง ส้ม ดังนั้นจะต้องดูแลไม่ให้พืชเครียดจากการขาดน้ำนานๆ หากพืชเครียดจนต้องให้น้ำ ก็ต้องค่อยๆให้เตือนที่ละนิด อย่าพรวดพราดให้

--------------------

Q: เมื่อเงาะออกดอกแล้วทำอย่างไรจึงจะทำให้เงาะติดผลดก และดอกหรือผลที่ติดแล้วไม่ร่วง

A: เนื่องจากดอกเงาะมี 2 ชนิด คือ 1.ดอกตัวผู้(จะไม่ติดผล) 2. ดอกสมบูรณ์เพศ(ในสภาพธรรมชาติ เกสรตัวผู้ในดอกสมบูรณ์เพศไม่แข็งแรง จึงติดผลน้อย) วิธีการช่วยให้เงาะติดผลได้ดีขึ้น คือ การเพิ่มปริมาณเกสรตัวผู้ ซึ่งทำได้โดยวิธีต่างๆ เช่น
1) พ่นฮอร์โมนพืช เมื่อช่อดอกส่วนใหญ่ของต้นบานได้ร้อยละ 5 ให้ฉีดพ่นช่อดอกบริเวณส่วนบนของทรงพุ่ม ด้วยฮอร์โมน เอ็น เอ เอ ในอัตรา 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ประมาณ 4 - 5 จุด ต่อต้น (วิธีนี้เป้นวิธีที่เกษตรกรทั่วไปนิยมปฏิบัติ)
2) รวบรวมละอvงเกสรตัวผู้ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วต้น เมื่อช่อดอกในต้นบานได้ 50%
3) เปลี่ยนยอดให้เป็นกิ่งตัวผู้ ทำได้โดยการตัดยอดของต้นเงาะต้นเมีย เลี้ยงกิ่งกระโดงขึ้นมาแทนที่แล้วนำกิ่งจากต้นตัวผู้มาทาบบนกิ่งกระโดงนี้ ส่วนการสร้างสวนใหม่ ควรปลูกต้นตัวผู้แซมไปในระหว่างแถวต้นตัวเมีย
4) เลี้ยงผึ้ง หรือติดต่อให้ผู้เลี้ยงผึ้งนำมาเลี้ยงในสวนในระยะดอกบาน ทั้งนี้ เมื่อเงาะ ติดผลแล้ว ต้องมีการดูแล เรื่อง การใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่งช่อผล เพื่อให้ได้ผลเงาะที่มีคุณภาพ มีขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องหมั่นดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลเงาะที่มีลักษณะภายนอกดี ผิวและขนสวยตามธรรมชาติ

--------------------

Q: อยากทราบถึงวิธีการแปรรูปเงาะ

A: ตัวอย่างการแปรรูปเงาะ
1) เปลือกเงาะล้างสะอาดต้มใช้เพิ่มสีในไวน์เงาะ
2) เมล็ดเงาะต้มสุกแล้วผึ่งลมให้แห้งแล้วนำไปทอดรับประทานได้เหมือนเมล็ดมะม่วงหิมมะพาน
3) เนื้อเงาะในน้ำเชื่อม ใช้เนื้อเงาะคว้านเมล็ดออก แช่น้ำปูนใส่ 10 นาที ล้างสะอาด นำไปลวกในน้ำเดือด พักให้สะเด็ดน้ำ นำน้ำเชื่อม (น้ำตาล1 กก. น้ำ 4 กก.) และกรดซิตริก 0.5 กรัม ใส่ในเนื้อเงาะที่เตรียมไว้ ใส่ภาชนะหรือถ้วยที่มีฝาปิด เก็บในที่เย็น

--------------------

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay