วิธีกำจัดเพลี้ยบนต้นมะยงชิด

เพลี้ยที่เกาะบนต้นมะยงชิด สภาพที่เหมาะสมแก่การระบาด คือ ร้อนแล้ง หรืออากาศแห้ง ถ้าอากาศชื้นจะไม่ชอบและไม่ค่อยระบาด โดยทั่วไปจะไม่ค่อยพบเพลี้ยระบาดในช่วงฝนตกชุก

หากเราต้องกำจัดด้วยวิธีกลโดยไม่ใช้สารเคมีนั้น จะต้องหมั่นฉีดพ่นน้ำบนต้นจะช่วยลดปัญหาการระบาดเรื่องเพลี้ยต่าง ๆ ได้บ้าง

กรณีกำจัดด้วยสารเคมีต้องพิจารณาดังนี้
1. กรณีเพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยไฟ ใช้แลมด้าไซฮาโลทริน 2.5% 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. เพลี้ยแป้ง ใช้น้ำผสมไวท์ออยล์
3. ควรกำจัดมดซึ่งเป็นตัวพาและเคลื่อนย้ายเพลี้ยเกือบทุกชนิดไปปล่อยยังจุดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนเนื้อพืชอ่อนหรือกำลังเจริญเติบโต ดังนั้นเมื่อพบเพลี้ยมักจะมีมดเกาะอยู่ด้วยเป็นประจำ และมดเหล่านี้นอกกจะได้รับน้ำตาลจากเพลี้ยแล้วยังช่วยป้องกันอันตรายให้เพลี้ยอีกด้วย

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay