การผลิตปทุมมานอกฤดู

ดังที่ทราบว่าปทุมมาเป็นพืชที่มีการพักตัว การผลิตปทุมมาเพื่อตัดดอกขายในฤดูกาล จะเริ่มปลูกช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ออกดอก มิถุนายน - สิงหาคม จะขุดหัว ธันวาคม - กุมภาพันธ์

แต่การผลิตปทุมมานอกฤดู เพื่อตัดดอกขายในช่วง เมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน จะต้องมีการบ่มหัวพันธุ์ เพื่อเป็นการทำลายการพักตัวของหัว โดยเริ่มเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ทันทีเมื่อต้นยุบ นำหัวพันธุ์บ่มในตะกร้า วางหัวพันธุ์แนวนอน กลบด้วยขุยมะพร้าวชื้น 70% บ่มที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส โดยคลุมตะกร้าด้วยการคลุมพลาสติกดำตลอดเวลา นาน 1 เดือนครึ่ง และรดน้ำเพิ่มที่ขุยมะพร้าวทุก 2 สัปดาห์ จึงจะสามารถลำลายการพักตัวของปทุมมาได้

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay