การแก้ปัญหากระรอกและหนูทำลายมะพร้าว

การลดการทำลายจากกระรอกและหนูนั้นอยู่ที่ป้องกันมิให้สัตว์ขึ้นต้นมะพร้าว โดยใช้โลหะบางแผ่นเรียบเช่นสังกะสีตีล้อมติดต้นมะพร้าว ใช้แผ่นกว้างประมาณ 30 – 40 ซม. จุดที่ติดนั้นให้สูงกว่าที่สัตว์จะกระโดดขึ้นไปเกาะถึง เช่นที่ระดับความสูงเพียงอกของผู้ชายไทย กระรอกใช้เล็บเท้าในการเกาะเกี่ยวขึ้นต้นไม้ พอปีนถึงสังกะสีแผ่นเรียบก็จะเกาะเกี่ยวไม่ติด ขึ้นมะพร้าวต้นนี้ไม่ได้ก็จะไปขึ้นต้นอื่น แต่ถ้าเราตอกสังกะสีทั้งสวน กระรอกก็ขึ้นต้นมะพร้าวไม่ได้

กระรอกมีกล้ามเนื้อขาหลังแข็งแรงจึงกระโดดได้สูงและไกล เท้าหน้าแข็งแรงและมีนิ้วเท้าพร้อมกับเล็บที่เกาะยึดเก่ง ดังนั้นมะพร้าวที่ปลูกใกล้กันจึงทำให้กระรอกกระโดดจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้ง่าย ถ้าขึ้นมะพร้าวได้ต้นหนึ่งแล้วก็ไปได้ทั่วทั้งสวน รวมทั้งข้าวมาจากต้นไม้สูงจากสวนติดกัน ชาวสวนจึงควรทำแนวกันกระรอกและหนูรอบสวนตนเองโดยร่วมมือกับเพื่อนบ้าน ลดสภาพรกรุงรัง ทำบ้านนกฮูกกลางสวนเพื่อลดหนู ก็แก้ปัญหาได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay