การปลูกมะพร้าวกินยอด

มะพร้าวกินยอด ต่างจากมะพร้าวกินลูกอย่างแน่นอน

มะพร้าวกินลูกนั้น ปลูกครั้งเดียว ปล่อยให้เติบโต เมื่อมีผลก็เก็บผลผลิต จนอายุมากกว่า 10 ปี หากเป็นมะพร้าวแกงก็ 50-80 ปี 

ส่วนมะพร้าวกินยอดนั้นปลูกแล้วตัดยอด ต้องปลูกใหม่ เพราะมะพร้าวมีเพียงยอดเดียว ไม่เหมือนยอดมะม่วงยอดมะขาม

งานปลูกมะพร้าวกินยอดนั้นต้องมีน้ำ แน่นอนเหลือเกิน ปลูกพืชอื่น ๆ ก็ต้องมีน้ำเช่นกัน มะพร้าวกินยอดหากขาดน้ำจะไม่ประสบความสำเร็จ ต่างจากปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ขนุน มะม่วง หากมีน้ำช่วงฝนแล้ง ๆ ยังอยู่ได้ มะพร้าวตัดยอดต้องการน้ำสม่ำเสมอ

งานปลูกมะพร้าว เริ่มต้นจากการเตรียมดิน เริ่มจากยกร่อง ให้สันร่องกว้าง 3 วา ระหว่างร่อง 1 วา ความลึกอยู่ที่ 1.50 เมตร ที่แนะนำมาเป็นกรณีที่เป็นที่ดินว่างเปล่า ลงทุนยกร่องใหม่ แต่หากเป็นร่องสวนผลไม้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องลงทุนมาก แต่เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน อาจจะต่ำกว่าสวนใหม่ ที่ไม่ผ่านการปลูกพืชยืนต้นอย่างยาวนานมาก่อน

ในขณะที่เตรียมดินอยู่นั้น จะต้องเตรียมต้นด้วย การเตรียมต้นพันธุ์ ใช้เวลาเพาะกล้าราว 3 เดือน จึงพร้อมที่จะปลูกลงดิน

ระยะระหว่างต้นระหว่างแถวที่ปลูก แนะนำความห่างที่ 1 วา ดังนั้น สันร่องจะปลูกมะพร้าวได้ 3 แถว พื้นที่ไร่หนึ่งปลูกมะพร้าวได้ 400 ต้น โดยประมาณ เกือบลืมแนะนำ ความยาวของสันร่องนั้น อยู่ที่ความเหมาะสม หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีอยู่

เทคนิคการเพาะมะพร้าวนั้น หากมีเวลา ปาดที่ขั้วผล แล้ววางเรียงในที่ร่ม มีความชื้นให้บ้าง มะพร้าวจะงอกเร็ว

แต่หากไม่มีเวลา วางมะพร้าวไว้ ต้นก็จะงอกขึ้นมาเอง ทางที่ดีควรปาดใกล้ขั้วผลแล้วรดน้ำให้บ้าง หากน้ำซึมเข้าไปในเปลือกมะพร้าว การงอกจะดีและเร็วขึ้น

การดูแลรักษา

การดูแลรักษามะพร้าวกินยอดนั้น แรกสุดคือเรื่องน้ำ 

หากเป็นหน้าฝน ความถี่ห่างการให้น้ำอาจจะไม่มากนัก แต่หากฝนหยุดตก 1 อาทิตย์ ต้องให้น้ำ หน้าแล้งให้น้ำถี่หน่อย 

ถึงแม้งานปลูกมะพร้าว ปลูกในสันร่องที่ไม่กว้าง แถมยังมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ แต่จำเป็นต้องให้น้ำ ไม่อย่างนั้นแล้ว การเจริญเติบโตจะไม่สม่ำเสมอ

เรื่องของปุ๋ย แบ่งได้เป็น 2 อย่าง ด้วยกัน

เริ่มจากปุ๋ยคอก ซึ่งเป็นขี้หมูหรือขี้ไก่ก็ได้ ใส่ให้ปีละ 2 ครั้ง กะระยะเวลาให้ห่างกันราว 6 เดือน พื้นที่ 30 ไร่ ใส่ปุ๋ยคอก 400-500 ลูก แต่ละลูกมีขนาดเท่ากับกระสอบปุ๋ย ปุ๋ยคอกที่ใส่ให้ หากมีมาก สามารถใส่ให้ได้มากกว่านี้

ต่อมาเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ใช้สูตร 21-0-0 ใส่ให้เดือนละครั้ง ปริมาณที่ใส่ให้ 10-30 กระสอบ ต่อพื้นที่ 30 ไร่ สังเกตจำนวนที่ใส่ให้ 10-30 กระสอบนั้น ขึ้นอยู่กับอายุของต้น ต้นที่อายุไม่มากใส่ปุ๋ยให้น้อย ต้นอายุมากใส่ปุ๋ยให้มาก

เป็นที่น่าสังเกตว่า ปุ๋ยที่ใส่ให้เน้นหนักไปที่ธาตุไนโตรเจน (N) ยกตัวอย่าง ขี้หมู ขี้ไก่ มีไนโตรเจนมาก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็มีไนโตรเจนมากเช่นกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะมะพร้าวกินยอด เน้นหนักที่การสร้างลำต้น ยอด 

มะพร้าวกินยอดมีศัตรูรบกวน แต่อยู่ในวิสัยที่จะดูแลและป้องกันกำจัดได้

ศัตรูตัวแรกที่พบอยู่คือ หนู ในเขตบ้านแพ้วมีไม่มากนัก แต่เขตอื่น อย่างเช่น รังสิตบางตำบล มีมาก จนไม่สามารถปลูกได้ หนูชอบกัดแทะ หากมีหนูไม่มากก็ปล่อยให้เขากัดกินบ้าง แต่หากมีมาก ๆ เอาชนะยาก ต้องหยุดปลูกกันไปเลย แหล่งที่มีหนูมาก คือแหล่งที่มีการผลิตพืชไร่ รวมทั้งนาข้าว กองทัพหนูมักอยู่ใกล้กับพืชที่เป็นอาหารของหนูได้ดี

ศัตรูตัวต่อมาคือ ราแป้ง มักพบช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกมาก ๆ ราแป้งมากับความชื้น หากมีมาก ๆ ต้องพ่นสารเคมีกันราให้

ศัตรูตัวสุดท้ายที่พบอยู่คือ ด้วง พบว่ามีการเจาะที่ลำต้นบ้าง ไม่จะเป็นต้องกำจัด เพราะถือว่าไม่สร้างความเสียหายให้แต่อย่างใด

ขายอย่างไร

มะพร้าวกินยอด เมื่อปลูก 18 เดือน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ จะเก็บเมื่อต้นอายุไม่เกิน 24 เดือน หากเกินกว่านี้ต้นจะแก่เกินไป ไม่เป็นผลดี

การซื้อขายยอดมะพร้าวนั้น เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด ถึงแม้ราคาอาจจะไม่สูงนัก แต่ต้นทุนก็ไม่มาก พื้นที่ 30 ไร่ มีคนงานดูแลเพียง 2 คน เท่านั้น 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay