การผลิตไก่งวงและการจัดการ

เนื้อไก่งวงเป็นที่นิยมบริโภคกันในหมู่ชาวอเมริกัน ชาวแคนาดาและชาวยุโรปกันมาก ทั้งการบริโภคปกติประจำวันและงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น Thankgiving day (วันขอบคุณพระเจ้า) และในโอกาสวันคริสต์มาส (Christmas day) มักบริโภคไก่งวงในปริมาณมาก

ไก่งวงจึงจัดเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงประเภทหนึ่ง แม้จะใช้เวลาที่ยาวนาน แต่ก็สามารถทำกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้ไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ (การเริ่มต้นเลี้ยงไก่งวงอาจเริ่มได้ตั้งแต่การนำไข่มีเชื้อมาฟักออกจนเป็นตัวหรือเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ไก่งวงอายุได้ 1 วัน จนกระทั่งซื้อลูกไก่งวงมาเลี้ยง)

มีสิ่งสำคัญควรพิจารณาคือ ที่มาของพันธุ์ไก่งวงควรได้รับมาจากฝูงที่ปลอดโรค เช่น การติดเชื้ออริโซนา ( Arizona infection), ไทฟอยด์สัตว์ปีก (Fowl typhoid), การติดเชื้อจากไมโครพลาสมา (Mycoplasma infection), พาราไทฟอยด์ (Paratyphoid), โรคขี้ขาว (Pullorum disease) และโรคอื่น ๆ ซึ่งได้มีการทดสอบฝูงพ่อแม่พันธุ์ประจำปี

การจัดการไก่งวงเล็กอายุ 0 - 8 สัปดาห์
ในการดูแลและการเอาใจใส่ในช่วงแรก ลูกไก่งวงจะต้องได้รับน้ำและอาหารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ โดยใช้ข้อปฏิบัติการให้อาหารคล้าย ๆ กับลูกไก่มิฉะนั้นลูกไก่งวงอาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้

1. การกกลูกไก่งวง สภาพแวดล้อมระหว่างการกกลูกไก่งวงสามารถใช้ระดับเดียวกับลูกไก่ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ

2. การให้แสงสว่าง ในระยะ 2 สัปดาห์แรก ในโรงกกควรให้มีแสงตลอด 24 ชั่วโมง ความเข้มของแสงประมาณ 10 - 15 ฟุต-เทียน ที่ระดับตัวลูกไก่งวง

3. พื้นที่และความหนาแน่นในการกก โดยปกติเครื่องกกเครื่องหนึ่งใช้กกลูกไก่งวงได้ 300 - 500 ตัว แต่เพื่อความเสี่ยง และให้ลูกไก่งวงอยู่รอดมากขึ้น เครื่องกกเครื่องหนึ่งควรกกลูกไก่งวงประมาณ 250 ตัว คือ ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ครึ่งตารางฟุต สำหรับไก่งวงพันธุ์ใหญ่ และใช้พื้นที่ประมาณ 1 ตารางฟุต สำหรับไก่งวงพันธุ์เล็ก (พื้นที่เป็นพื้นที่เฉลี่ยสำหรับลูกไก่งวง ตั้งแต่เริ่มกกถึงอายุ 8 สัปดาห์) ปกติในระยะกก พื้นที่ใต้เครื่องกกประมาณ 12 - 14 ตารางนิ้ว ก็พอเพียงสำหรับลูกไก่ทั้งพันธุ์เล็กและพันธุ์ใหญ่ 1 ตัว

4. การตัดปาก ตัดปีกและ การตัดเล็บ
  4.1 การตัดปาก (Debeaking) ลูกไก่งวงที่มีอายุ 3 - 5 สัปดาห์จะถูกตัดปากเพื่อป้องกันการจิกกันอันจะมีผลเป็นอันตรายต่อลูกไก่งวงโดยตรง ไม่ควรปล่อยให้โตเกินไปเพราะจะลำบากในการปฏิบัติและอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตการตัดหรือการแต่งปากควรจะกระทำอีก ถ้าหากว่าการตัดในครั้งแรกไม่ดีพอเมื่อไก่งวงขึ้นสู่วัยสาว เพราะจะสามารถป้องกันอันตรายจากการดิ้นในขณะทำการตัดปากได้และทำได้สะดวกกว่า
  4.2 การตัดปีก (Wing clipping) เนื่องจากไก่งวงเป็นสัตว์ที่ชอบบินอันเป็นนิสัยตั้งแต่อยู่ในป่า การตัดปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยป้องกันการบินได้ดี นิยมตัดปีกด้วยกรรไกรที่คม ตัดขนปีกข้างหนึ่งออกเพียงไม่ให้มันบินได้เท่านั้น (อย่าตัดออกมากเกินไป) ส่วนตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ไม่ควรตัดปีกข้างใดข้างหนึ่ง เพราะจะทำให้เสียสมดุลย์เมื่อทำการผสมพันธุ์ โดยปกติจะทำการตัดปีกเมื่อมีอายุประมาณ 16 สัปดาห์การตัดปีกเพื่อป้องกันการบินตลอดชีวิตตั้งแต่อายุได้ 10 วัน โดยการตัดขนจนเกือบถึงหนัง หรือการใช้ไฟฟ้าจี้ทำลายเอ็นที่เป็นศูนย์กลางของปีก อันจะทำให้ไก่งวงบินไม่ได้ตลอดชีวิต เป็นการป้องกันการบินอย่างได้ผล แต่ไก่งวงจะเป็นไก่งวงพิการไป อันจะไม่เป็นที่นิยมของตลาดจึงไม่แนะนำ
  4.3 การตัดเล็บ (Toe clipping) เพื่อป้องกันการคุ้ยเขี่ย อันตรายสำหรับไก่งวงด้วยกัน และความไม่ต้องการของตลาด (ตลาดต้องการไก่ที่ไม่มีเล็บยาว) เล็บของไก่งวงจะต้องถูกตัดออกเมื่อมีอายุได้ 1 วัน หลังจากฟักออกด้วยกรรไกรคม เล็บจะต้องถูกตัดลึกเข้าไปในหนังหุ้มเล็กน้อย

ฉะนั้นการใช้เครื่องตัดปากไฟฟ้าก็ใช้ได้ดีและป้องกันการเลือดออกได้ดีด้วย

การเคลื่อนย้ายฝูงไก่งวง
การเคลื่อนย้ายฝูงไก่งวงจากโรงเรือนกกไปยังโรงเรือนไก่งวงรุ่น ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก มักจะใช้คนไล่โดยใช้ไม้ยาวผูกผ้าที่ปลายไม้ หรือผูกไฟที่ปลายไม้และต้อนไปเช่นเดียวกับห่านหรือเป็ดด้วยเหตุที่ไก่งวงบินได้ไกลและสูง

การตัดปีกจึงช่วยป้องกันการบินเวลาไก่งวงตื่นได้ดี ในทำนองเดียงกัน เวลาขายไก่งวง ไก่งวงมักจะถูกต้อนเป็นฝูงเข้าในห้องมืดหรือเดือนมืดซึ่งจะทำให้การจับไก่งวงเป็นได้สะดวกและไม่ตื่นมาก

การจัดการไก่งวงใหญ่ หลังจาก 8 สัปดาห์ไปแล้ว
ลูกไก่งวงอาจถูกเลี้ยงต่อในโรงเรือนจึงถึงวันจำหน่ายหรือไก่งวงอาจจะถูกเลี้ยงกลางแจ้ง (แปลงหญ้าหรือปล่อยลาน) จะต้องจัดภาชนะที่ให้อาหาร น้ำ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการของไก่งวง และต้องมีการสร้างร่ม หรือเพิงกันแดด เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของอากาศที่มีต่อไก่งวงได้ ซึ่งอาจจะมีความจำเป็นในระยะที่มีอุณหภูมิสูง ๆ

ในฤดูร้อนหากไก่งวงถูกเลี้ยงในบริเวณโรงเรือนด้านข้างและส่วนหลังคาควรจะเปิดให้อากาศระบายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ขังไก่งวงจนแน่นเกินไป และต้องให้น้ำและอาหารอย่างพอเพียง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay