พันธุ์ไก่งวง

1. บรอดเบรสท์ บรอนด์ (Broad Breasted Bronze = BBB) มีต้นกำเนิดจากอังกฤษและได้ถูกนำไปยังสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1939 จัดได้ว่าเป็นพันธุ์หลักในการผสมเพื่อให้ได้ไก่งวงพันธุ์บรอดเบรสท์ ลาร์จไวท์ (Broad Breasted Large White = BBLW) หรือเรียกว่าไก่งวงพันธุ์ขาวใหญ่กับงวงพันธุ์ เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ (Beltsville Small White = BSW) หรือที่เรียกว่าพันธุ์ขาวเล็ก ลักษณะของไก่งวงพันธุ์นี้ขนเป็นสีบรอนซ์ แต่มักจะปุยยาวที่ปลายขน ลักษณะประจำพันธุ์คือส่วนหลัง หาง และโคนขาเป็นสีทองแดงออกบรอนซ์ สีพื้นเป็นสีดำจึงทำให้มองเห็นเป็นสีดำทั้งตัว จึงทำให้ลดความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เพศเมียจะมีลักษณะที่ผิดไปจากเพศผู้คือ ขนที่หน้าอกจะเป็นสีขาวที่ปลาย ลักษณะเช่นนี้จะแสดงออกมาเมื่อไก่งวงมีอายุได้ 12 สัปดาห์ พันธุ์นี้จัดเป็นพันธุ์ขนาดใหญ่ ไก่งวงเพศเมียเหมาะที่จะขายได้เมื่ออายุ 23 - 26 สัปดาห์ (นน.ประมาณ 6.70 - 7.14 กก.) ในขณะที่เพศผู้เหมาะที่จะขายได้เมื่ออายุ 28 - 30 สัปดาห์ (12.98 - 13.39 กก.)

2. บรอดเบรสท์ ลาร์จไวท์ (Broad Breasted Large White = BBLW)
 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์บรอดเบรสบรอนซ์ (BBB) กับพันธุ์ไวท์ฮอลแลนด์ (White Holland) และทำการคัดเลือกจนได้พันธุ์นี้ในปี ค.ศ. 1950 ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) ซึ่งจัดเป็นไก่งวงพันธุ์ขนาดใหญ่มีลักษณะขนสีขาวทั้งตัว ไก่งวงพันธุ์นี้เหมาะที่จะส่งตลาดได้หลายระยะคือ อายุ 12 สัปดาห์ ขายในรูปไก่ย่าง น้ำหนักประมาณ 3.95 กก. (คละเพศ) อายุ 18 - 20 สัปดาห์ ขายในรูปไก่ขนาดกลาง น้ำหนักประมาณ 7.5 กก. (คละเพศ) อายุ 28 - 30 สัปดาห์ ขายในรูปไก่ขนาดใหญ่พิเศษ น้ำหนักประมาณ 11 กก. (คละเพศ)

3. พันธุ์เบลท์สวิสล์ สมอลไวท์ (Bektsville Small White = BSW)
 ไก่งวงพันธุ์นี้ได้รับการคัดเลือกโดย USDA ที่ศูนย์วิจัยการเกษตรเบลท์ (Agricultural Reserch Center, Beltsvill, Md.) ในระหว่างปี ค.ศ. 1941 จนถึง ค.ศ. 1962 พันธุ์นี้ก็ได้กระจายไปทั่วโลก ลักษณะของไก่งวงพันธุ์นี้จะคล้ายคลึงกับพันธุ์ขาวใหญ่ (BBLW) ในด้านสีและรูปแบบของร่างกายแตกต่างกันที่ว่ามีตัวเล็กกว่า แต่โดยทั่วไปผลผลิตไข่ เปอร์เซนต์การมีเชื้อ การฟักออกมีแนวโน้มดีกว่าไก่งวงพันธุ์นี้กำลังได้เป็นที่นิยมกันมากในตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถขายได้หลายระยะตั้งแต่อายุ 12 - 30 สัปดาห์ มีการเจริญเติบโตเร็ว ประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงคือเป็น 0.20 ส่วนของไก่งวงพันธุ์ใหญ่ อายุ 15 - 16 สัปดาห์ ได้น้ำหนักประมาณ 3.6 กก. ถ้ามีการเลี้ยงไปจนถึงอายุ 21 - 24 สัปดาห์ จะได้น้ำหนักประมาณ 5 กก. เหมาะสำหรับทำเป็นไก่อบขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเพศผู้จะได้ขนาดเช่นเดียวกับเพศเมียขนาดใหญ่ (พันธุ์ BBLW หรือ BBB)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay