การเลี้ยงไก่งวงในโรงเรือน และ การเลี้ยงไก่งวงในทุ่งหญ้า

การเลี้ยงไก่งวงในโรงเรือน

การสร้างโรงเรือนไก่งวงต้องมีความระมัดระวัง เนื่องจากไก่งวงยังมีสัญชาติญาณ ความเคยชินกับป่าติดมาผู้เลี้ยงจำเป็นต้องผ่อนปรนตามนิสัยของมัน มิฉะนั้นการเลี้ยงจะไม่ได้ผลดีไก่งวงชอบอยู่ตามธรรมชาติ จึงควรปล่อยให้มันเลือกคอนนอนตามพอใจ แต่ต้องแน่ใจว่าไม่มีอันตรายอย่างอื่น เช่น อันตรายจากสุนัข กา เหยี่ยว นก หนู แมว ฯลฯ และควรมีบริเวณที่อยู่สำหรับลูกไก่งวงโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่เหมาะสม ทำคอนนอนตามยาวของเล้าและมีให้เพียงพอ โรงเรือนควรมีระดับพอดีกับคอนนอน เพราะในตอนเช้าไก่งวงสามารถบินจากคอนนอนออกมาข้านอกได้เลย

ไก่งวงจะชอบวิธีนี้มาก การบินจากคอนเสียก่อนแล้วจึงเดินออกประตู พอเปิดประตูมันจะแย่งกันบินออกมาอย่างรีบร้อนเพื่อหาอาหาร ถ้าประตูที่ทำไว้แคบ อาจทำให้ไก่งวงบินไปชนเกินอันตรายถึงปีกหักก็เป็นได้ คอนนอนควรมีความสูงประมาณ 3 ฟุต สำหรับโรงเรือนที่จะเลี้ยงไก่งวงขุนให้อ้วนเพื่อส่งตลาด

นอกจากผู้เลี้ยงจะมีคอนนอนไว้ให้ไก่งวงแล้ว พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงไก่งวงขุนโดยเฉลี่ยตัวละ 15 ตร.ฟุต

การเลี้ยงไก่งวงในทุ่งหญ้า

การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยในทุ่งหญ้า ผู้เลี้ยงจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่า พื้นดินนั้นควรจะปราศจากโรคและพยาธิ มีการป้องกันสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมด้วย และจะต้องมีขอบเขตที่แน่นอนสำหรับไก่งวง

ประเภทดินที่เหมาะสมคือ ดินทรายซึ่งมีการระบายถ่ายเทตามธรรมชาติได้สะดวก พื้นดินไม่ควรมีต้นพืชปกคลุมหนาแน่นเกินไป ควรมีหลังคาเพิงพักถาวรและมีร่มเงาเป็นบางแห่ง มีลานกว้าง 2 - 3 แห่ง โดยกะเนื้อที่ 190 ตร.ฟุต/ตัว รางน้ำและอาหารใส่ไว้ภายใต้ร่มเงามีรังไข่อยู่ทั้งในและนอกร่มเงา

การหมุนเวียนเลี้ยงไก่งวงในลานหญ้าจะช่วยในการรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี ถ้าหากไม่มีการเลี้ยงไก่งวงบนลานในช่วงใดช่วงหนึ่ง ระหว่างนี้ก็ควรทิ้งไว้ให้ว่างไม่เลี้ยงไก่งวงอื่น ๆ หรือสัตว์ปีกอื่นในตัวโรงเรือน พื้นที่เลี้ยงไก่งวงพันธุ์ ควรกั้นให้เป็นแนวเขตและเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อย พื้นใต้โรงเรือนอาจเป็นคอนกรีตโดยให้มีเนื้อที่ 4 ตร.ฟุต/ตัว โดยอาจมีการแบ่งกั้นเป็นห้อง ๆ

โรงเรือนไก่งวงผสมพันธุ์หรือในลานเพื่อให้ได้จำนวนไก่ในฝูงตามกำหนด เช่น ถ้าต้องการแบ่งห้อง (สำหรับเนื้อที่ภายในโรงเรือน) เลี้ยงไก่งวง 500 ตัว/ห้อง จะใช้พื้นที่ห้องประมาณ 2,000 ตร.ฟุต/ห้อง หาวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมรองพื้นคอกไก่งวง ให้มีความหนาประมาณ 4 นิ้ว ควรขนวัสดุรองพื้นออกเมื่อสิ้นสุดฤดูผสมพันธุ์ ล้างทำความสะอาด ทำให้แห้งโดยตลอด ทิ้งว่างไว้ประมาณ 1 เดือน อาจใช้ยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นคอกในระยะหลังการล้างคอกก็ได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay