อาหารและสารอาหารที่เหมาะสมกับไก่งวงในช่วงต่าง ๆ

การเลี้ยงไก่งวงจึงต้องคำนึงถึงความต้องการอาหารของไก่งวงด้วย โภชนะที่เหมาะสมสำหรับไก่งวง ดูได้จากตารางดังต่อไปนี้ตาราง แสดงความต้องการพลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโนของไก่งวง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay