พันธุ์นกกระทา

โดยมากการเลี้ยงนกกระทาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์ทดลองหรือเพื่อบริโภค พันธุ์นกกระทาที่สำคัญและที่รู้จักกันมากได้แก่

- นกกระทาเวอร์จิเนีย Bobwhite quail (Collinus virginianus)
- นกกระทาแคลิฟอร์เสีย California quail (Lophortyx california)
- นกกระทายุโรป European quail (Coturnix coturix coturnix)
- นกกระทาญี่ปุ่น Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)

นกกระทาญี่ปุ่นได้เป็นนกที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยมากที่สุด เพราะไข่ดก แข็งแรง เลี้ยงง่าย โรคน้อย ความต้องการโรงเรือน อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่มากนัก และปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศก็มีน้อย ปัจจุบันการเลี้ยงนกกระทาให้เจริญเติบโตอยู่ในกรงนั้นสิ้นเปลืองน้อย ปีหนึ่งนกตัวเมียออกไข่ประมาณ 300 ฟอง และนกกระทามีชีพจักรสั้น ใช้ระยะฟักไข่ 16 - 19 วัน ลูกนกอายุ 2 อาทิตย์ พ้นระยะกก จะมีความแข็งแรงทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมาก

หลังออกไข่แล้ว 36 - 42 วัน ก็โตเต็มที่ และประมาณ 2 อาทิตย์ นับจากตัวแรกเริ่มไข่ก็จะให้ไข่ถึง 50 % ของฝูงหรือมากกว่าการไข่ของนก จะให้จำนวนไข่ถี่และดกไปจนถึง 8 - 10 เดือน

อายุที่การให้ไข่สูงสุดระหว่าง 60 - 150 วัน น้ำหนักไข่ประมาณ 8 - 12 กรัม (คิดเป็น 7 % ของน้ำหนักตัว) นกโตเต็มที่จะหนักประมาณ 140 กรัม (ที่อายุประมาณ 50 วัน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay