การให้น้ำและอาหารแก่นกกระทา

การจัดอุปกรณ์ให้น้ำ
การกินน้ำของนกจะมีอยู่ตลอดเวลา ควรมีที่กันนกตกน้ำ ลูกนกอ่อนในระยะ 2 - 3 วันแรก อาจจมน้ำตายหรือเปียกน้ำจนหนาวตาย ปากรางน้ำของลูกนกควรมีตาข่ายขนาด 1/4 * 1/4 นิ้ว หรืออาจใช้ก้อนหินวางในน้ำช่วยให้น้ำตื้นและกันนกลงแช่ในน้ำด้วยและปากถ้วยควรแคบและตื้น

อุปกรณ์การให้อาหาร 
ลูกนกที่ฟักออกมาใหม่ ๆ 2 - 3 วันแรก ควรใช้กระดาษแข็งผิวหยาบ หรือถาดวางไข่เป็นที่ให้อาหาร ในระยะ 4 อาทิตย์แรกของอายุ อาจวางภาชนะใส่น้ำ และอาหารภายในกรง

อายุต่อมาให้รางอาหารขนาดกว้าง 5 ซม. สูง 5 ซม. (2 * 2 นิ้ว) ยาว 40 - 50 ซม. มีขอบปากรางอาหารงุ้มเข้าด้านในราว 1/4 นิ้ว เพื่อกันอาหารถูกคุ้ยตกหรือใช้ลวดตาข่ายขนาด 1/2นิ้ว * 1/2นิ้ว วางบนอาหาร

ตามปกติอัตราการกินอาหารของนกกระทาประมาณ 14 - 18 กรัม/ตัว/วัน ถ้าปากรางไม่มีขอบกันอาหารตกหล่นแล้ว จะทำให้อัตราการกินอาหารมาก

การให้น้ำและอาหาร
น้ำที่ให้ควรเติมน้ำยาปฎิชีวนะ 3 วันแรกลงไปด้วย โดยธรรมชาติลูกนกที่แข็งแรงจะกินอาหารได้ดีและได้เร็ว 1 - 3 วันแรกควรโปรยอาหารป่นหรือซีก และควรมีการให้อาหารและน้ำในเครื่องกกตลอดเวลา

อาหารลูกนกในช่วงระยะแรก (5 อาทิตย์แรก) ควรให้อาหารสำหรับนกอ่อนต่าง ๆ หรืออาหารลูกไก่งวงมีโปรตีน 25 - 28 % ซึ่งดีกว่าอาหารสตาร์ทเตอร์ของไก่หรือการให้อาหารแก่ลูกนกกระทา

อายุ 1 วัน - 4 สัปดาห์ ให้อาหารที่มีโปรตีน 28 % พลังงานเพื่อการผลิต 3,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ส่วนอาหารพ่อแม่พันธุ์มีโปรตีน 26 %

นกกระทาใหญ่หรือโตเต็มที่ควรใช้อาหารที่มีโปรตีน 24 % นกกำลังเจริญเติบโตต้องการอาหารที่มีพลังงาน 3,080 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และควรเลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 24 %

อาหารที่มีโปรตีน 32 % นกจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วที่สุด แต่ไข่ดกที่สุดเมื่อมีโปรตีน 24 %อาหารที่ให้จะใช้อาหารที่เลี้ยงนกกระทาโดยเฉพาะก็ได้ หรืออาจจะผสมอาหารเองโดยใช้ อาหารไก่+หัวอาหารหมูบดให้ละเอียด ซึ่งจะให้คุณค่าโปรตีนสูงถึง 37% ในขณะที่อาหารนกกระทามีเพียง 21%

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay