การให้แสงสว่างนกกระทา

การให้แสงสว่างเพิ่มจากตอนกลางวันของธรรมชาติ จะทำให้นำไข่ดีขึ้น ระดับความเข้มของแสงที่นกกระทาต้องการคือ 10 ลักซ์ (1 ฟุต - แรงเทียน) ที่ระดับปากรางอาหาร อาจใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 20 - 40 วัตต์ สูงจากพื้น 6 - 7 ฟุต (2 เมตร) ไม่น้อยกว่าวันละ 14 ชั่วโมง และพยายามอย่าให้มีเงามืดบังรางน้ำ รางอาหาร

ไม่ควรลดจำนวนชั่วโมงของแสงสว่างในวันหนึ่ง ๆ ลง

สุวรรณ (2524) รายงานว่านกที่ได้รับแสงสว่าง 16 ชั่วโมง สลับกับความมืด 8 ชั่วโมง ทุกวัน จะทำให้ตัวผู้เป็นหนุ่มเต็มที่เมื่ออายุ 36 วัน ตัวเมียจะไข่ได้ 50 % ของฝูงเมื่ออายุ 52 วัน แต่อย่าใช้วิธีนี้ทันทีกับนกที่กำลังไข่ควรค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละน้อย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay