เทคนิคเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

นายเลิศ   ประจันผล เกษตรจังหวัดเลย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับถั่วเหลืองว่า ในเขต จ.เลย มีการปลูกถั่วเหลืองรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ แต่เกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจถึงเทคนิคการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างน่าเสียดาย

ถั่วเหลืองแม้จะเป็นพืชทนแล้งต้องการน้ำน้อย แต่มิใช่ว่าจะไม่ต้องการน้ำเสียเลย โดยทั่วๆ ไปนักส่งเสริมการเกษตร มักแนะนำให้ปลูกในช่วงที่ดินยังมีความชื้นอยู่บ้าง หลังจากนั้นถั่วเหลืองก็จะช่วยตัวเองจนเจริญเติบโตให้ผลผลิต หากพิจารณาจะเห็นได้ว่า เมื่อดินมีความชื้นอยู่บ้างต้นถั่วเหลืองจะเจริญเติบโตได้ดี ถ้าเมื่อใดที่ดินขาดความชื้นหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานๆ ต้นถั่วเหลืองก็สามารถยืนต้นตายได้เหมือนกัน ดังนั้นหากจะมีการให้น้ำบ้างด้วยการปล่อยน้ำไปตามร่องระหว่างแถวปลูกเป็นครั้งคราวหรือ 10-15 วัน/ครั้ง พร้อมกันนั้นควรคลุมหน้าดินด้วยเศษวัชพืชเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดจัด และไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทุกชนิดเพราะสารกำจัดวัชพืชเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ดินเสีย เมื่อดินเสียแล้วจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยลงไปก็ไม่ตอบสนองกับทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง หากต้องการเก็บฝักสดเป็นถั่วแระนั้นให้เก็บเมื่อเมล็ดในฝักเต่งโตจนชนหรือชิดกับเมล็ดข้างเคียง ส่วนการเก็บฝักแก่ทำถั่วเหลืองเมล็ดให้เก็บเมื่อฝักแห้งแล้ว หลังจากนั้นจึงทำการสีร่อนเปลือก กรณีที่ต้องการเก็บเมล็ดทำพันธุ์ให้เก็บเกี่ยวเมื่อฝักแก่และแห้งเต็มที่ เปลือกเป็นสีน้ำตาลแก่เกือบดำ

ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว หากต้องการขายทันทีก็ให้นวดแล้วนำเมล็ดมาตากแดดเพื่อลดความชื้น แต่ถ้ายังไม่ขายก็ให้เก็บโดยมัดต้นเป็นฟ่อนแล้วแขวนไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวก เมื่อต้องการนำออกขายจึงนวดก็ได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay