คำถามคำตอบเกี่ยวกับถั่วเหลือง

Q: พบต้นถั่วเหลืองจำนวนมากมีอาการใบหนาเขียวผิดปกติ น่าจะเกิดจากอะไร

A: ในปี 2545 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้พบต้นถั่วเหลืองแสดงอาการใบหนาเขียวผิดปกติจากแปลงของเกษตรกรใน ต.สะลวงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาการดังกล่าวตรวจแล้วเกิดจากการใช้สารกำจัดวัชพืชเปอร์ซุตติดต่อกันเกิน 3 ปี และการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทด้วย ขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองอย่าใช้สารกำจัดวัชพืชดังกล่าวติดต่อกันเกิน 3 ปี เพราะจะทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวและมีผลต่อผลผลิตถั่วเหลือง

--------------------

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay