การปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในระบบไม่ใช้ดิน (Hydroponic)

(**สำหรับผู้มีระบบและเคยปลูกพืชอื่นมาแล้ว ดังนั้นในที่นี้จะไม่กล่าวถึงอุปกรณ์ระบบการจ่ายน้ำและปุ๋ย**)

ปัจจุบันแตงกวาญี่ปุ่นเป็นพืชเมืองหนาวที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะทางด้านราคา หรือทางด้านรสชาติ แต่คุณภาพของผลผลิตที่มีในท้องตลาดนั้นยังมีผลผลิตที่มีคุณภาพแบบสมราคาน้อยมาก

การเตรียมการปลูก
1.วัสดุปลูก บรรจุลงถุงไม่มีรู ขนาด 30 ซม. (ด้านล่างเป็นไยมะพร้าวอัดแบบหลวมๆ 3 ส่วน อีก 1 ส่วนเป็นขุยมะพร้าว )

2. เชือกสำหรับพันยอดแตงกวา

การเพาะกล้า
1. แบ่งระดับภาชนะเป็น 6 ส่วน นำน้ำร้อนใส่ลงในภาชนะ 1 ส่วน แล้วเติมน้ำเย็นลงไป 4 ส่วน แล้วนำเมล็ดแตงลงแช่ 2-3 ชั่วโมง
2. นำเมล็ดแตงที่แช่แล้วออกใส่ห่อผ้าฝ้ายหรือผ้าขี้ริ้ว ก็ได้
3. นำห่อผ้าไว้ในที่ร่มและเย็น เช่นในห้องน้ำ เป็นเวลา 1-2 วัน ในระหว่างนี้ให้รดน้ำห่อผ้าทุกวันให้ชื้นตลอดแต่ต้องไม่แช่ในน้ำ
4. เตรียมถาดเพาะกล้าใส่วัสดุปลูกรดน้ำให้เรียบร้อย
5. นำเมล็ดแตงที่กำลังงอกลงปลูกในถาดเพาะระวังอย่าให้รากของแตงยาวเกินไป
6. นำถาดเพาะไว้ในที่เย็นและมีแสง รดน้ำ เช้าเย็น จนสังเกตเห็นยอดของใบจริง
ในที่นี้ประมาณ 7 วัน จึงค่อยย้ายปลูก

การดูแลและให้ปุ๋ย
เมื่อเริ่มปลูก ให้น้ำอย่างเดียวไป 5 วัน พอเริ่มมีใบคู่ที่ 2 แล้วจึงเริมให้ปุ๋ยความเข้มข้น
EC=0.5   ส่วนPH ให้ปรกติ ให้ปุ๋ยอีก 5 วัน จึงเริ่ม เพิ่ม EC เป็น 1.0-1.5 ให้คงที่จนเก็บเกี่ยวผลผลิต


อาหารเสริมทางใบ
(พ่นทุก 3 วัน)
แคลเซี่ยม+โบรอน 1 ซีซี/ 1ลิตร
สังกะสีรูปคีเรท 0.5-1 ซีซี/ 1ลิตร


Kasetbay.com
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: --- เบอร์แฟกซ์: ---
ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay